افزایش ارزش ارزهای بازارهای نوظهور

ارزش ارزهای بازارهای نوظهور در روز سه‌شنبه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده، افزایش یافت. شاخص MSCI EM Currency Index که معیار ارزهای بازارهای نوظهور است، 0.2 درصد افزایش یافت.

1402/09/01

افزایش ارزش ارزهای بازارهای نوظهور پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده


ارزش ارزهای بازارهای نوظهور در روز سه‌شنبه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده، افزایش یافت.

شاخص MSCI EM Currency Index که معیار ارزهای بازارهای نوظهور است، 0.2 درصد افزایش یافت و از ابتدای سال تاکنون به بهترین عملکرد خود از سال 2017 رسیده است.

این افزایش به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را به پایان خواهد رساند، صورت گرفت. فدرال رزرو در آخرین جلسه خود اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های مربوط به رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره را با احتیاط انجام خواهد داد.

با این حال، اکثر ارزهای آمریکای لاتین کاهش یافتند، زیرا نگرانی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر منفی بر اقتصاد این کشورها خواهد گذاشت.

موارد مشابه