افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه 19 دسامبر 2023 افزایش یافت و در همین راستا قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با 0.3 درصد افزایش به 73.44 دلار در هر بشکه رسید.

1402/09/29

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت

 

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه 19 دسامبر 2023 افزایش یافت و در همین راستا قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با 0.3 درصد افزایش به 73.44 دلار در هر بشکه رسید.

افزایش قیمت نفت خام در روز سه شنبه به دلیل نگرانی ها در مورد عرضه محدود نفت خام بود. نگرانی ها در مورد عرضه محدود نفت خام به دلیل کاهش تولید نفت در کشورهای اوپک+ و افزایش تقاضا برای نفت خام ناشی از بهبود اقتصاد جهانی است.

افزایش قیمت نفت خام در روز سه شنبه پس از کاهش 1.2 درصدی قیمت ها در روز دوشنبه رخ داد. کاهش قیمت ها در روز دوشنبه به دلیل افزایش نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی بود.

با این حال، قیمت نفت خام همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. این امر به دلیل افزایش تقاضا برای نفت خام و محدودیت‌های عرضه است. انتظار می رود قیمت نفت خام در کوتاه مدت همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

موارد مشابه