رشد بازار کار در امریکا

بازار کار ایالات متحده در ماه نوامبر با ایجاد ۱۹۹ هزار شغل، قوی تر از حد انتظار ظاهر شد. این امر باعث کاهش نرخ بیکاری به ۳.۷ درصد شد که پایین ترین سطح از ماه ژوئیه بود.

1402/09/19

رشد چشم‌گیر بازار کار در امریکا!

 

بازار کار ایالات متحده در ماه نوامبر با ایجاد ۱۹۹ هزار شغل، قوی تر از حد انتظار ظاهر شد. این امر باعث کاهش نرخ بیکاری به ۳.۷ درصد شد که پایین ترین سطح از ماه ژوئیه بود.

رشد شغلی در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و تولید بیش از دیگر بخش‌ها بود؛ با این حال، بخش خرده فروشی، انبارداری و حمل و نقل شاهد کاهش استخدام بود.

دستمزد متوسط ساعتی نیز در ماه نوامبر ۰.۴ درصد افزایش یافت. این افزایش دستمزد باعث نگرانی برخی از تحلیلگران شد که ممکن است فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره در سال آینده بازدارد.

با این حال، اقتصاددانان به طور کلی از وضعیت قوی بازار کار ایالات متحده ابراز خرسندی کردند. آنها معتقدند که این امر می تواند به حمایت از مصرف کننده ایالات متحده، محرک اصلی اقتصاد ایالات متحده، کمک کند.

فدرال رزرو در حال تلاش برای خنک کردن اقتصاد ایالات متحده برای کاهش تورم است. با این حال، رشد شغلی قوی می تواند این تلاش ها را دشوار کند.

موارد مشابه