پایین ترین حد تورم نوامبر استرالیا در دو سال گذشته

براساس گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار استرالیا، تورم این کشور در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ به ۴.۳ درصد رسید که کمترین میزان طی دو سال گذشته است. این رقم در ماه اکتبر ۴.۹ درصد بود و پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌داد که تورم در ماه نوامبر به ۴.۴ درصد برسد.

1402/10/20

تورم نوامبر استرالیا به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسید!

 

براساس گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار استرالیا، تورم این کشور در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ به ۴.۳ درصد رسید که کمترین میزان طی دو سال گذشته است. این رقم در ماه اکتبر ۴.۹ درصد بود و پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌داد که تورم در ماه نوامبر به ۴.۴ درصد برسد.

همچنین، تورم پایه استرالیا که از اقلام متغیر مانند مواد غذایی و انرژی حذف شده است، در ماه نوامبر به ۴.۶ درصد رسید که نسبت به ماه اکتبر که ۵.۳ درصد بود، کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش تورم پایه، یک خبر خوب برای سیاست‌گذاران پولی استرالیا است که پیش‌بینی می‌کردند تورم پایه در ماه دسامبر به ۴.۵ درصد برسد.

کاهش تورم در استرالیا، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در این کشور را کاهش داده است. بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر نرخ بهره را از ۰.۱ درصد به ۰.۳۵ درصد افزایش داد که اولین افزایش نرخ بهره در این کشور پس از بیش از یک دهه بود.

گفتنی است که کاهش تورم می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد استرالیا داشته باشد. کاهش تورم، هزینه‌های زندگی خانوارها را کاهش می‌دهد و باعث افزایش قدرت خرید آن‌ها می‌شود. همچنین، کاهش تورم می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره شود که این امر می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمک کند.

موارد مشابه