رد معافیت مالیاتی رمزارزها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

رد معافیت مالیاتی رمزارزها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

1403/03/06

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با مصوبه جدید مجلس که معافیت مالیاتی برای مبادلات رمزارزی را مطرح کرده بود، مخالفت کرد. این تصمیم در جلسه‌ای با حضور وزیر 

امور اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و روسای مرتبط اتخاذ شد. هیات مذکور معتقد است که حذف رمزارز از مالیات عایدی بر سرمایه، به عنوان نوعی تبعیض ناعادلانه، با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.


پس از این جلسه، اصلاحاتی در ماده مورد بحث انجام شد. همچنین، هیات با بررسی مصوبه‌های اصلاحی مجلس درباره طرح سوداگری و سفته‌بازی، به این نتیجه رسید که اصلاحات انجام‌شده مغایرت‌های پیشین را رفع می‌کند


موارد مشابه